Nhận tiền từ các cuộc khảo sát

Nếu bạn đang tìm cách kiếm tiền trực tuyến thông qua các cuộc khảo sát trả tiền,
thì bạn đã đến đúng nơ i. Quy trình này
đơn giản đến mức có thể.

Nhận tiền từ các cuộc khảo sát
Bước 1
Bước 1 Tạo tài khoản DataRolls của bạn và cho chúng tôi biết về bạn.
Bước 2 Bạn sẽ ngay lập tức nhận được lời mời khảo sát trong hộp thư đến của bạn (hãy nhớ thêm service@datarolls.com vào danh bạ của bạn). Sau đó, bắt đầu kiếm tiền từ các cuộc khảo sát. Bạn tham gia càng nhiều cuộc khảo sát, bạn sẽ được thưởng càng nhiều!
Bước 2
Bước 3
Bước 3 Khi bạn đã đạt đến ngưỡng rút tiền, bạn có thể bắt đầu rút tiền và nhận thanh toán!
Khảo sát trả tiền trực tuyến, thường xuyên được gửi bởi nhiều đối tác quốc tế. Chúng tôi trân trọng ý kiến của bạn. Hoàn thành các khảo sát nhanh chóng, an toàn và dễ dàng sẽ giúp bạn kiếm tiền một cách an toàn trên Internet từ nhà.
Copyright © 2024 , DataRolls